@article{Kużdowicz:2014,
  author  = "D. Kużdowicz and P. Kużdowicz",
  title   = "Kalkulacja kosztów dodatków metalowych w rachunku nośników kosztów i wyników",
  journal = "Logistyka",
  number  = "nr 4",
  pages   = "3972--3980",
  year    = "2014",
}