@article{Perzyńska:2014,
  author  = "A. Perzyńska and P. Dulewicz and K. Witkowski",
  title   = "Wybrane instrumenty zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych w województwie lubuskim",
  journal = "Logistyka",
  number  = "nr 4",
  pages   = "4017--4023",
  year    = "2014",
}