@article{Warchałowski:2014,
  author  = "M. Warchałowski and M. Pietraszko and J. Cichocki and R. Szkudlarek",
  title   = "Nowe stwierdzenia nocka orzęsionego Myotis emarginatus na obszarze Beskidów Zachodnich oraz Pogórza Zachodniobeskidzkiego",
  journal = "Przegląd Przyrodniczy",
  volume  = "T. 25",
  number  = "z. 1",
  pages   = "79--84",
  year    = "2014",
}