@article{Duzinkiewicz:2009,
  author  = "K. Duzinkiewicz",
  title   = "Wirtualna siec prywatna",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  volume  = "Vol. 55",
  number  = "nr 7",
  pages   = "540--543",
  year    = "2009",
}