@article{Duzinkiewicz:2012,
  author  = "K. Duzinkiewicz",
  title   = "Analiza metod pomiarów zaburzeń przewodzonych EMC z wykorzystaniem pakietu Mathematica",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  volume  = "Vol. 58",
  number  = "nr 9",
  pages   = "801--804",
  year    = "2012",
}