@article{Duzinkiewicz:2012,
  author  = "K. Duzinkiewicz",
  title   = "Pozanormatywne metody pomiarów zaburzeń przewodzonych EMC",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  volume  = "Vol. 58",
  number  = "nr 6",
  pages   = "491--492",
  year    = "2012",
}