@article{Duzinkiewicz:2011,
  author  = "K. Duzinkiewicz",
  title   = "Wizualizacja wyników pomiarów w otwartym systemie pomiarowym zaburzeń przewodzonych i promieniowanych EMC",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  volume  = "Vol. 57",
  number  = "nr 7",
  pages   = "717--720",
  year    = "2011",
}