@article{Kilian:2013,
  author  = "K. Kilian",
  title   = "Rozważania o odwadze",
  journal = "Studia Społeczne",
  number  = "nr 1 (8)",
  pages   = "125--128",
  year    = "2013",
}