@article{S³oniowska:2013,
  author  = "A. S³oniowska",
  title   = "Jürgena Habermasa eugenika liberalna. Trzy argumenty przeciwko biotechnologii",
  journal = "Archeus : Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej",
  volume  = "tom 14",
  pages   = "17--28",
  year    = "2013",
}