@article{Baron-Polańczyk:2014,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "Uczenie się wspomagane metodami i narzędziami ICT w perspektywie dyskursu konektywistycznego",
  journal = "Edukacja - Technika - Informatyka",
  number  = "nr 5, cz. 2",
  pages   = "238--244",
  year    = "2014",
}