@article{Mianowska:2014,
  author  = "E. Mianowska and E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title   = "Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego jako odbiorcy współczesnej sztuki",
  journal = "Rocznik Lubuski : Młodzież w czasach kryzysu ekonomicznego. Między edukacją i pracą",
  volume  = "Tom 40",
  number  = "cz. 2a",
  pages   = "291--313",
  year    = "2014",
}