@article{Adaszyńska:2014,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Zjazd Konferencji Dyrektorow Bibliotek Akademickich Szkół Polskich Szczecin 2014",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 7-8",
  pages   = "46--47",
  year    = "2014",
}