@article{Kużdowicz:2014,
  author  = "D. Kużdowicz and P. Kużdowicz and K. Witkowski",
  title   = "Wyznaczanie kosztów oczekiwanych w przedsiębiorstwie",
  journal = "Logistyka",
  number  = "nr 6",
  pages   = "6447--6552",
  year    = "2014",
}