@article{Tatarczuk:2014,
  author  = "J. Tatarczuk and A. Malinowski and R. Asienkiewicz and A. Wandycz",
  title   = "Wybrane wskaźniki budowy ciała w ujęciu dymorficznym u studentów wychowania fizycznego w grupach jednakowej wysokości ciała",
  journal = "Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku",
  number  = "nr 1-4 (21-24)",
  pages   = "93--105",
  year    = "2014",
}