@article{Asienkiewicz:2014,
  author  = "R. Asienkiewicz and D. Wieliński and A. Wieczorek",
  title   = "Zróżnicowanie somatyczne i typologiczne studentów i studentek pierwszego roku wychowania fizycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  journal = "Rocznik Lubuski : Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego",
  number  = "Tom 40, część 2",
  pages   = "13--35",
  year    = "2014",
}