@article{Morawin:2014,
  author  = "B. Morawin and K. Kalina and M. Rynkiewicz and A. Zembroń-Łacny",
  title   = "Nitric oxide generation in response to intense physical exercise",
  journal = "Rocznik Lubuski : Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego",
  number  = "Tom 40, część 2",
  pages   = "53--64",
  year    = "2014",
}