@article{Tatarczuk:2014,
  author  = "J. Tatarczuk and R. Asienkiewicz and A. Malinowski",
  title   = "Dystrybucja tkanki tłuszczowej wśród studentów o jednakowej wysokości ciała",
  journal = "Rocznik Lubuski : Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego",
  number  = "Tom 40, część 2",
  pages   = "139--159",
  year    = "2014",
}