@article{Skorupka:2014,
  author  = "E. Skorupka and R. Asienkiewicz",
  title   = "Funkcja szkoły w zapobieganiu wad postawy ciała u dzieci",
  journal = "Rocznik Lubuski : Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego",
  number  = "Tom 40, część 2",
  pages   = "177--187",
  year    = "2014",
}