@article{Dalecka:2014,
  author  = "M. Dalecka",
  title   = "Sport osób z niepełnosprawnością - przełamywanie barier",
  journal = "Rocznik Lubuski : Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego",
  number  = "Tom 40, część 2",
  pages   = "227--234",
  year    = "2014",
}