@article{Jasik-Pyzdrowska:2014,
  author  = "J. Jasik-Pyzdrowska",
  title   = "Karmienie naturalne - cenny dar i kamień milowy opieki nad noworodkiem",
  journal = "Rocznik Lubuski : Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego",
  number  = "Tom 40, część 2",
  pages   = "247--259",
  year    = "2014",
}