@article{Witkowski:2014,
  author  = "K. Witkowski and A. Perzyńska and P. Dulewicz and S. Saniuk",
  title   = "Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie procesami logistycznymi",
  journal = "Logistyka",
  number  = "nr 6",
  pages   = "12475--12478",
  year    = "2014",
}