@article{Dulewicz:2014,
  author  = "P. Dulewicz and A. Perzyńska and K. Witkowski and S. Saniuk",
  title   = "CSR w strategii logistycznej przedsiębiorstw",
  journal = "Logistyka",
  number  = "nr 6",
  pages   = "12098--12101",
  year    = "2014",
}