@article{Głuchowska:2014,
  author  = "L. Głuchowska",
  title   = "Europejski Miesiąc Fotografii i Festiwal "Kunstkreuz" w Berlinie: Wystawa "Bruno Schulz - Mariusz Kubielas - In Transitu"",
  journal = "Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego",
  number  = "nr 3",
  pages   = "121--125",
  year    = "2014",
}