@article{Głuchowska:2014,
  author  = "L. Głuchowska",
  title   = "W dialogu z Schulzem. Mariusz Kubielas",
  journal = "Kurier Galicyjski",
  number  = "nr 14-15",
  pages   = "--",
  year    = "2014",
  note    = "[publikacja on-line]",
}