@article{Bielniak:2014,
  author  = "N. Bielniak",
  title   = "Rosyjska wielokulturowość w opowiadaniach Aleksandra Kuprina",
  journal = "Acta Neophilologica",
  volume  = "XVI",
  number  = "1",
  pages   = "141--151",
  year    = "2014",
}