@article{Głuchowska:2015,
  author  = "L. Głuchowska",
  title   = "Idee i obrazy czyli ut pictura poesis. O wystawie Zakładu Malarstwa Instytutu Sztuk Wizualnych w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej (14.10-31.12.2014)",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 9-1",
  pages   = "29--31",
  year    = "2015",
}