@article{Głuchowska:2013,
  author  = "L. Głuchowska",
  title   = "Locus aesteticus. O Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Złote drzewo życia wciąż zielone. Uczelnia miejscem sztuki",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 6",
  pages   = "36--39",
  year    = "2013",
}