@article{Ważna:2014,
  author  = "A. Ważna and M. Maciantowicz and P. Guzik and J. Cichocki and K. Nowakowski and A. Kościelska and G. Gabryś",
  title   = "Występowanie łosia Alces alces w województwie lubuskim",
  journal = "Przegląd Przyrodniczy",
  volume  = "T. 25",
  number  = "z. 2",
  pages   = "101--109",
  year    = "2014",
}