@article{Kaczor:2015,
  author  = "M. Kaczor",
  title   = "Estetyka słowa w przestrzeni miejskiej - na przykładzie nazw szyldów",
  journal = "Polonistyka : Czasopismo dla nauczycieli",
  number  = "nr 4",
  pages   = "2--5",
  year    = "2015",
}