@article{Pietrań:2013,
  author  = "K. Błaszczyk and M. Błaszczyk",
  title   = "Konflikty w szkole. Analiza zjawiska",
  journal = "Dialogi o Kulturze i Edukacji",
  number  = "nr 1 (2)",
  pages   = "123--143",
  year    = "2013",
}