@article{Sałamaj:2014,
  author  = "M. Sałamaj and K. Kujawa",
  title   = "Bezpieczny Mikrosterownik Logiczny dla systemów krytycznych",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  volume  = "Vol. 60",
  number  = "nr 11",
  pages   = "1037--1040",
  year    = "2014",
}