@article{Stankiewicz:2014,
  author  = "J. Stankiewicz and H. Bortnowska and P. Łychmus",
  title   = "WLB coaching jako narzędzie pomagające pracownikom w osiągnięciu równowagi między życiem prywatnym i zawodowym",
  journal = "General and Professional Education",
  number  = "no. 4",
  pages   = "51--58",
  year    = "2014",
}