@article{Głuchowska:2014,
  author  = "L. Głuchowska",
  title   = "Transmedialne translacje, re-wizje Schulzowskiego "autentyku" i archeologia fotografii: "Bruno Schulz - Mariusz Kubielas - In Transitu"",
  journal = "Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego",
  number  = "nr 4(34)",
  pages   = "100--130",
  year    = "2014",
}