@article{Mandryk:2015,
  author  = "W. Mandryk and G. Iszkuło",
  title   = "Jałowiec (nie)pospolity",
  journal = "Las Polski",
  number  = "nr 5",
  pages   = "12--13",
  year    = "2015",
}