@article{Bazan-Krzywoszańska:2014,
  author  = "A. Bazan-Krzywoszańska",
  title   = "Powojenny rozwój społeczno-przestrzenny Zielonej Góry = Social and spatial development of the town of Zielona Góra after World War II",
  journal = "Architectus",
  number  = "Nr 3(39)",
  pages   = "63--73",
  year    = "2014",
}