@article{Warzecha:2009,
  author  = "W. Warzecha and R. Maciejewska and J. Styk",
  title   = "Rynek pracy w przygranicznym subregionie województwa lubelskiego",
  journal = "Roczniki Nauk Społecznych",
  volume  = "T. 1(37)",
  pages   = "139--169",
  year    = "2009",
}