@article{Rostkowska-Biszczanik:2014,
  author  = "K. Rostkowska-Biszczanik",
  title   = ""Oni" Teresy Torańskiej - między wywiadem a przesłuchaniem",
  journal = "Studia Medioznawcze",
  number  = "nr 4 (59)",
  pages   = "129--137",
  year    = "2014",
}