@article{Baron-Polańczyk:2015,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "Nauczyciele wobec nowych trendów ICT (raport z badań)",
  journal = "Ruch Pedagogiczny",
  number  = "nr 1",
  pages   = "81--95",
  year    = "2015",
}