@article{Podborączyńska-Oksiak:2013,
  author  = "A. Podborączyńska-Oksiak",
  title   = "Adam Wrzosek jako lekarz praktyk i reformator systemu kształcenia kadr medycznych",
  journal = "Archeus",
  number  = "tom 14",
  pages   = "41--53",
  year    = "2013",
}