@article{Stankiewicz:2015,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska",
  title   = "Od wspólnoty do koopetycji - zarys ewolucji (współ) działań istotnych dla zarządzania w organizacji",
  journal = "Przegląd Organizacji",
  number  = "nr 1",
  pages   = "17--22",
  year    = "2015",
}