@article{Gabryś:2014,
  author  = "G. Gabryś and A. Kościelska and E. Roland",
  title   = "Roztocze (Acari) jako wskaźniki "dzikości" biocenotycznej",
  journal = "Przegląd Przyrodniczy",
  volume  = "T. 25",
  number  = "z. 4",
  pages   = "130--139",
  year    = "2014",
}