@article{Kruk:2014,
  author  = "M. Kruk",
  title   = "Rozwijanie autonomii ucznia za pomocą światów wirtualnych",
  journal = "Konińskie Studia Językowe",
  volume  = "tom 2",
  number  = "nr 4",
  pages   = "365--383",
  year    = "2014",
}