@article{Bielniak:2014,
  author  = "N. Bielniak",
  title   = "Życie na pograniczu w zwierciadle opowiadań Aleksandra Kuprina",
  journal = "Acta Neophilologica",
  number  = "XVI, 2",
  pages   = "113--124",
  year    = "2014",
}