@article{Adaszyńska:2015,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce - narzędzie oceny jakości i efektywności biblioteki",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 4-5",
  pages   = "20--23",
  year    = "2015",
}