@article{Kowalski:2014,
  author  = "M. Kowalski",
  title   = "Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w 2013 roku",
  journal = "Rocznik Pedagogiczny",
  number  = "t. 37",
  pages   = "241--249",
  year    = "2014",
}