@article{Baron-Polańczyk:2015,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "Preferowane przez nauczycieli formy i techniki kszta³cenia i samokszta³cenia w zakresie ICT ( raport z badań)",
  journal = "General and Professional Education",
  number  = "no. 1",
  pages   = "8--16",
  year    = "2015",
}