@article{Konstańczak:2014,
  author  = "S. Konstańczak",
  title   = "Krionika jako próba walki człowieka ze śmiercią",
  journal = "Archeus : Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej",
  number  = "nr 15",
  pages   = "93--104",
  year    = "2014",
}