@article{Podborączyńska-Oksiak:2014,
  author  = "A. Podborączyńska-Oksiak",
  title   = "Znaczenie antropologii dla filozofii medycyny Adama Wrzoska",
  journal = "Archeus : Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej",
  number  = "nr 15",
  pages   = "23--34",
  year    = "2014",
}