@article{Gorzelana:2015,
  author  = "J. Gorzelana and J. Michałowski",
  title   = "Zapożyczenia, neologizmy czy archaizmy? : o znaczeniu i budowie słowotwórczej określeń nazywających postacie w polskiej wersji gry internetowej Hearthstone",
  journal = "Opera Slavica",
  volume  = "vol. 25",
  number  = "iss. 2",
  pages   = "34--46",
  year    = "2015",
}