@article{Baron-Polańczyk:2014,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "Motywy stosowania ICT w praktyce zawodowej nauczycieli (doniesienia z badań)",
  journal = "Przegląd Pedagogiczny",
  number  = "nr 2",
  pages   = "179--200",
  year    = "2014",
}